Αναβάθμισε την επιχείρηση σου με το πρόγραμμα “Ψηφιακό Βήμα” και ενίσχυσε την προβολή της εντάσσοντας την υπηρεσία του Snif.gr στο επιχειρησιακό σου πλάνο με έκπτωση έως και 50%.

Ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες η υποβολή των αιτήσεων για τη δράση “Ψηφιακό Βήμα” (ΕΣΠΑ 2018),  η οποία στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα καλύπτει και υπηρεσίες σε ψηφιακή διαφήμιση, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να εντάξετε στις δαπάνες σας και το κόστος συμμετοχής στο Snif.gr. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται  η αγορά διετούς συμμετοχής καθώς εκτός της επιδότησης του 50% από το πρόγραμμα, κερδίζετε επιπλέον έκπτωση 20%.

Να επισημάνουμε ότι λόγω του συνδρομητικού μοντέλου μπορείτε εύκολα να εντάξετε το συνολικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση ανά κλικ και κατ’επέκταση καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σας στην πλατφόρμα!

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του προγράμματος , η επιδότηση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017 και επίσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV – ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις από 11/6/2018 έως και 17/9/2018 και για να δικαιούνται την επιδότηση σύμφωνα πάντα με την επίσημη σελίδα θα πρέπει να:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Το κομμάτι της χρηματοδότησης αφορά:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
 1. 2 τουλάχιστον γλώσσες,
 2. Μobile responsive
 3. Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών.

Υπηρεσίες που αφορούν σε:

 1. Φιλοξενία (hosting, collocation).
 2. Σύνδεση στο διαδίκτυο
 3. Ψηφιακή διαφήμιση (εδώ εντάσσονται οι δαπάνες  συμμετοχής στο Snif.gr )
 4. Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 6. Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

***Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες μην διστάσετε να καλέσετε στο 210 3000 399